Opptak 2021

Gjerpenshavna Barnehage
Håvundvegen 9
3715 Skien
Tlf; 35 50 27 90
Org.nr 982 935 962
E-mail: post@gjerpenshavnabarnehage.no

10

20.01.21

VIKTIGE OPPLYSNINGER

Dere som har interesse vedrørende en eller flere av følgende saker bes

ta kontakt med Marianne innen fredag 12. februar;

• Oppsigelse av plassen før sommeren.
• Søknad om overføring til annen barnehage. Dette gjøres på foreldreportalen. Vær obs. på at denne søknaden er bindende!

20. FEBRUAR 2021: 

ER FRIST FOR Å SØKE OVERFØRING TIL ANNEN BARNEHAGE

1. MARS 2021

ER FRIST FOR SØKNAD TIL NY PLASS.
HENVENDELSER ETTER DENNE DATO VIL IKKE KOMME MED I DET ORDINÆRE OPPTAKET OG KOMMER DA ”BAKERST I KØEN”.
DETTE GJELDER OGSÅ SØKNAD FOR SMÅSØSKEN. 

VI HAR INGEN GRADERTE PLASSER, KUN 100%.

VI HAR 0 LEDIGE PLASSER  FOR BARN OVER 3 ÅR OG 17 LEDIGE PLASSER FOR BARN UNDER 3 ÅR. 

VELKOMMEN SOM SØKER TIL GJERPENSHAVNA BARNEHAGE!

Vennlig hilsen

Marianne