Ansatte

Faste vikarer

Måltrosten

Stine Sivertsen

Stilling: Assistent
35 50 27 90

100%

Elin Hegland

Stilling: Pedagogisk leder
35 50 27 90
elinheg@sf-nett.no

Er pedagogisk leder 100 %. Er en dager i uken på kontoret..

Bente Solhaug

Stilling: Barnehagelærer
35 50 27 90
bente_solhaug@hotmail.com

100%

Skjærereiret

Anne -Marie Ekli

Stilling: Assistent
35 50 27 90
annemarie.ekli@icloud.com

60% Stilling

Sissel Ballestad

Stilling: Assistent
35 50 27 90
sissel.b.60@gmail.com

70% stilling

Tonje Isaksen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
35 50 27 90
tonje.isaksen@live.no

80%

Småspurvene

Laila Bleken

Stilling: Assistent
35 50 27 90

Hilde Grønnerød

Stilling: Assistent
35 50 27 90

Trude Tufte

Stilling: Pedagogisk leder
35 50 27 90
trudetufte@hotmail.com

100% Stilling

Lise Eskeland

Stilling: Førskolelærer
35 50 27 90

Aina Hauge

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
35 50 27 90
ainahauge@hotmail.com

90%

Vippestjerten

Kjersti Schia

Stilling: Assistent
35 50 27 90
kjersti.t.schia@hotmail.com

80%

Reidun Lofstad

Stilling: Assistent
35 50 27 90

60% Stilling

Laila Bleken

Stilling: Assistent
35 50 27 90

Anne Lin Hogstad

Stilling: Pedagogisk leder
35 50 27 90

100% Stilling

Randi Hollerud

Stilling: Førskolelærer
35 50 27 90
raholle@online.no

100% Er førskolelærer 2.

Elvine Grave

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
35 50 27 90

100% stilling

Andre ansatte

Hanne Heyn

Stilling: Daglig leder
35 50 27 90
post@gjerpenshavnabarnehage.no

50%

Marianne Austad Sohlberg

Stilling: Assisterende styrer
35 50 27 90
maustad@yahoo.no

80% stilling