KOMMUNIKASJON MELLOM FORELDRE OG BARNEHAGEN

I Gjerpenshavna Barnehage bruker vi det elektroniske kommunikasjonsverktøyet MyKid. Derfor ligger det lite informasjon på denne hjemmesiden. For å få tilgang til dette MyKid må man ha plass i barnehagen. De som får tildelt plass, vil også etter oppstart få tilgang til MyKid. Hanne